Υπηρεσίες B2C

Η Κύκλος Α.Ε., αναλαμβάνει για λογαριασμό σας την Ενημέρωση των Πελατών σας (Ιδιωτών & Επιχειρήσεων) για τις ληξιπρόθεσμες ή επισφαλείς οφειλές τους προς εσάς καθώς και τη Διαπραγμάτευση του χρόνου & τρόπου αποπληρωμής των οφειλών, σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Οι εν λόγω υπηρεσίες προσφέρονται σε όλες τις περιπτώσεις με απαράβατο γνώμονα τη διατήρηση των κανόνων Διαχείρισης βάσει της Εμπορικής και Πιστωτικής σας Πολιτικής. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η Αποτελεσματική Διαχείριση των Απαιτήσεών σας, καθώς και η Βέλτιστη Απόδοση του εισπρακτικού μηχανισμού, χωρίς να καταστρατηγείται η Εμπορική Πολιτική στη διατήρηση και αύξηση των Πωλήσεων.

About us

  • ICAP, group of companies – with overall 1.100 employees – is the largest B2B Services provider, with leading presence in Southeastern Europe. ICAP offers a wide range of services and products, grouped into 3 major categories: Credit Risk Services, Marketing & Sales Solutions, Management Consulting και People & Employment Solutions. 

    Cycle Credit is a 100% subsidiary of ICAP, group of companies and the largest company operating in Receivables Management in Greece. It is also considered as a key player in the Southeastern Europe with active presence in 3 countries.

Newsletter

* Clicking "Subscribe" you accept our Cookies, Terms & Conditions