Πιστοποίηση κατά ISO

Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών κατά ISO/IEC 27001:2013 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης TÜV Hellas, μέλος του Ομίλου TÜV Nord.
Ελληνική έκδοση πιστοποιητικού
ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε.

Information Security Management System certified as per ISO/IEC 27001:2013 Standard by the internationally recognized Certification Body TÜV Hellas, a subsidiary of TÜV Nord Group.
English version of the certificate
CYCLE CREDIT S.A.


Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης TÜV Hellas, μέλος του Ομίλου TÜV Nord.
Ελληνική έκδοση πιστοποιητικού
ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε.

Quality Management System certified as per ISO 9001:2015 Standard by the internationally recognized Certification Body TÜV Hellas, a subsidiary of TÜV Nord Group. 
English version of the certificate
CYCLE CREDIT S.A.

About us

  • ICAP, group of companies – with overall 1.100 employees – is the largest B2B Services provider, with leading presence in Southeastern Europe. ICAP offers a wide range of services and products, grouped into 3 major categories: Credit Risk Services, Marketing & Sales Solutions, Management Consulting και People & Employment Solutions. 

    Cycle Credit is a 100% subsidiary of ICAP, group of companies and the largest company operating in Receivables Management in Greece. It is also considered as a key player in the Southeastern Europe with active presence in 3 countries.

Newsletter

* Clicking "Subscribe" you accept our Cookies, Terms & Conditions