Politica de protecție a datelor a Cycle European SRL

(Voluntari, Global City O21, Şoseaua București Nord, nr. 10, Etajul 4)
Modificat
ă ultima dată la data de 28.02.2019

 1. 1.Domeniul de aplicare

Această notă de confidențialitate stabilește modul în care Cycle European SRL. (denumită în continuare "Cycle") colectează, utilizează, procesează, stochează, gestionează și protejează datele personale ale entităților și persoanelor fizice, inclusiv datele de contact, financiare și comerciale (denumite în continuare "date cu caracter personal"); pentru a respecta standardele de protecție a datelor companiei și a respecta legea aplicabilă.

Această politică de confidențialitate se aplică tuturor informațiilor:

 1. care se referă la produsele și serviciile (denumite în continuare "Servicii") furnizate de Cycle în domeniul administrării creanțelor restante, în cazul în care aceste date au fost obținute direct prin achizițÎn special, Cycle oferă două tipuri de servicii: a) Managementul creanțelor B2C. Cycle se angajează să informeze clienții Clientului cu privire la datoriile restante sau îndoielnice și să negocieze calendarul și modul de plată a acestor datorii înapoi, conform instrucțiunilor Clientului; b) Managementul Creanțelor B2B a fost creat și dezvoltat de Cycle pentru a gestiona exclusiv și să gestioneze întârzierea efectuării plăților de la orice client de afaceri al Clientului, indiferent de forma sa juridică.
 2. și clienți ai site-ului Web al Cycle:

http://www.cyclecollections.com/index.php/cycle-sa-ro (denumit în continuare "Site").

 1. ților angajați colectați în timpul procesului de recrutare
  Această politică de confiden
  țialitat e se aplicăși în ceea ce privește sistemul de înregistrare a telefonului al companiei și aplicația de gestionare a datelor dezvoltatăși stabilită de echipa IT a companiei Cycle. În special, se menționează că sistemul de telefon al companiei este un Cisco Call Manager Voice Over IP (VoIP) de ultimă oră. Această tehnologie facilitează integrarea deplină a rețelelor de date și voce și gestionarea informațiilor cu privire la apelurile (intra / ieșire / intern) datorită unui sistem de management central dezvoltat în întregime de departamentul IT al companiei noastre.


În ceea ce prive
ște aplicația noastră pentru gestionarea datelor, observăm că a fost dezvoltată intern de departamentul IT al companiei utilizând cele mai noi instrumente (SQL Server 2008, PowerBuilder 11.0 și Visual Studio.net). Aplicația are nivele de acces multiple, distinse în Agenți, Supervizori, Manageri și Administratori. În funcție de nivelul de acces al operatorului, aplicația afișează operațiunile de servicii respective.

Cycle este obligat să protejeze confidențialitatea clienților, a persoanelor fizice și a altor persoane vizate și să respecte legislația privind protecția datelor în vigoare în prezent.

Această politică nu se aplică informațiilor colectate prin orice alt site web, servicii, produse, platforme sau pentru practicile companiilor pe care nu le controlăm. Nu suntem responsabili pentru practicile de protecție a datelor cu caracter personal referitoare la site-uri, servicii, produse, platforme ale altor companii.

 1. 2.Categorii și tipuri de date colectate

Datele colectate:


A. Date personale, comerciale
și financiare: Numele și prenumele, Telefon / Fax, Adresa de e-mail, Adresa de domiciliu, reședință, CNP, Seria și numărul de identificare / numărul pașaportului, Data băncii, Funcția, Starea civilă, Copii, Numărul contractului, Numărul cardului, Moneda, Tipul de produs, Descrierea produsului, Data atribuire, Cupa asignării, Data expirării, Limita de credit, Ultima dată de plată, contul împrumutului - numărul contului, suma datoriei.


B. Date comerciale si financiare ale societatilor comerciale: informatii de contact ale societatii si ale firmei, cum ar fi numele, telefonul / faxul, adresa de e-mail, detaliile financiare / comerciale / restante (sanctiuni administrative sau contraventionale)
și modele, informații sumare de afaceri privind rentabilitatea, datoriile, activele, valoarea netă și relațiile de afaceri, datele profesionale ale afacerilor în legătură cu viața lor profesională, cum ar fi numele, compania, titlul, informațiile de contact ale întreprinderilor și asociațiile profesionale.


C. Date despre site: numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa IP.


D. Date CV ale candida
ților: Numele și prenumele, Telefon / Fax, Adresa de e-mail, Adresa de domiciliu / reședință, CNP, Seria și numărul de identificare / numărul pașaportului, Data băncii, Sexul, Cetățenie, Muncă, Profesie, Formare, Data de origine rasială / etnică, Religie, Starea de sănătate, Hobby-uri, Funcție, Interese legitime, Stare civilă.


Declara
ție privind prelucrarea datelor cu caracter personal Cycle (prin calitatea sa de controlor de date și procesor - în conformitate cu Regulamentul general de protecție a datelor UE 679/2016)

De ce îmi veți procesa datele personale (DP)?

Cycle furnizează produse și servicii care conțin informații comerciale și financiare despre persoane juridice, persoane fizice și persoane fizice, în funcție de scopul propus, așa cum este descris în paragraful 6 al prezentului regulament. Conținutul acestora variază în funcție de tipul și scopul serviciului furnizat de Cycle. Baza legala a prelucrarii datelor este interesul legitim al Cycle in conformitate cu legea aplicabila si in unele cazuri (inregistrarile de voce si datele candidatului angajat) consimtamantul persoanelor vizate.

Cookies

Ce sunt cookies-urile și de ce Cycle le folosește: Cookies-urile sunt informații, sub formă de text foarte mic, care constau, de obicei, din litere și numere, stocate în browser-ul folosit de clientul individual (Chrome, Mozilla Firefox etc.) , ajutându-ne să facem site-ul Web să funcționeze mai eficient. Fișierele cookies nu dau în niciun fel daune computerelor clienților / vizitatorilor sau fișierelor stocate pe ele. Informațiile stocate în cookie-uri sunt utilizate în scopuri de identificare.

În acest fel reușim să operăm site-ul într-un mod eficient pentru serviciile pe care le oferim. Site-ul utilizează cookies-urile pentru a distinge clienții / vizitatorii și rata solicitării de accelerație, printre altele.


În nici un caz, cookies-urile conțin informații sau informații personale care vor permite oricui să contacteze vizitatorul site-ului prin telefon, e-mail etc. În plus, utilizarea cookies-urilor nu oferă acces la documentele sau fișierele computerului.

Care cookies-uri folosim? Cookies-urile descrise mai jos pot fi stocate în browser. Puteți vizualiza și gestiona modulele cookie în browserul dvs. (cu toate acestea, este posibil ca browserele mobile să nu ofere această vizibilitate). Dintre tipurile diferite de module cookie disponibile, Cycle utilizează următoarele:


Modulele cookies pentru sesiuni: cookies-urile pentru sesiuni permit ca clienții / vizitatorii să fie recunoscuți pe un site Web, astfel încât orice schimbare a paginii sau selectarea de elemente sau de date pe care le faceți este memorată de la o pagină la alta. Cookies-urile pentru sesiune sunt șterse când clientul / vizitatorul închide browserul.

Cookies-urile tehnice esențiale sunt de o importanță crucială pentru buna funcționare a site-ului deoarece acestea vă permit să navigați pe site și să utilizați funcțiile sale. Aceste cookie-uri nu vă identifică identitatea personală. Fără aceste cookie-uri, Cycle nu va putea oferi funcționarea corectă a site-ului.

Cookies-urile menționate anterior sunt exceptate de la cerința consimțământului informat pentru utilizarea lor din partea clienților / vizitatorilor, având în vedere că nu stochează datele personale ale clientului / vizitatorului și că sunt utilizate numai pentru a realiza transmiterea unei comunicări.

Cycle nu gestionează, colectează sau procesează date despre geolocație, care sunt colectate și prelucrate exclusiv de companiile care furnizează sisteme de operare pentru fiecare dispozitiv pe care îl utilizați (în cazul utilizării iOS-Apple Inc sau în cazul unui Android - Google Inc). Cycle nu are acces la rata de reîmprospătare a poziției GPS.

 1. Punctele de colectare a datelor
 2. ți - A, B (proprietari și directori de afaceri, creditori, furnizori și furnizori)ții Cycle - A, Bți - Dși datele privind falimentul - A, B.

 1. Transferul datelor către terți


Cycle î
și rezervă dreptul de a vă divulga datele dvs. personale oricărui membru al filialelor / filialelor sale (societatea-mamă și filialele sale) sau altor terțe părți în măsura în care este în mod rezonabil necesar pentru scopurile stabilite în prezenta comunicare și în special:

 • Datele dvs. vor fi transferate către departamentele Cycle care sunt competente pentru operarea fără probleme și fără probleme a serviciilor și funcțiilor sale.
 • Datele dvs. pot fi transmise și accesibile persoanelor juridice (clienților corporativi) sau agenților Cycle cu care am intrat din timp în timp în contracte contractuale în scopul îndeplinirii interesului legitim al companiei noastre (furnizarea de informații privind controlul de credit și gestionarea creanțe restante) într-un cadru corect și în termenii contractuali.
 • Datele dvs. pot fi dezvăluite furnizorilor de servicii de găzduire în cloud în scopul stocării și salvgardării datelor cu ajutorul măsurilor tehnice și de securitate corespunză

 • Datele dvs. pot fi transmise, accesibile și prelucrate de filialele grupului nostru din cadrul Uniunii Europene, care aplică măsurile de securitate tehnice, fizice și administrative adecvate pentru protejarea datelor de pierderi, abuzuri, deteriorări, modificări, acces neautorizat și conform prevederilor art. 32 din GDPR 679/2016.

 • În timpul tuturor transferurilor de date, întotdeauna luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele transmise sunt minime necesare pentru scopul de prelucrare dorit și că vor fi întotdeauna îndeplinite condițiile pentru prelucrarea legalăși legală.
 • Serverele Cycle sunt găzduite la centrul de date IBM (furnizor de gazde) din Atena. Puteți găsi mai multe informații despre notificarea privind confidențialitatea IBM în următorul link: https://www.ibm.com/privacy/details/us/en/#section_2

 1. 5.Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal


Perioada de păstrare a datelor depinde de baza legală de procesare, a
șa cum este prezentat în detaliu mai jos:

 • În cazul în care baza legală de procesare este exercitarea unui interes legitim, prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează atâta timp cât este considerată necesară pentru realizarea scopului statutar prevăzut al Cycle descris la punctul 6 de mai jos și până când perioada de prescripție a oricăror revendicări conexe a expirat.
 • În cazul în care datele personale ale Clientului (Informații privind contul) sunt furnizate sub consimțământul lor, cum ar fi atunci când persoana vizată subscrie la newsletter-ul Cycle, vom păstra aceste date până când acordul acordat de persoana vizată nu va fi retras. În cazul în care consimțământul este retras din orice motiv valid, îl vom păstra pentru atâta timp cât este necesar până la expirarea termenului de prescripție a oricăror revendicări conexe.

 • În cazul în care baza legală de procesare este executarea contractului, vom păstra datele dvs. atâta timp cât păstrați relația contractuală cu Cycle în formă tipărită și în format electronic sau le vom păstra atâta timp cât este necesar până la expirarea termenului de prescripție a oricăror revendicări conexe.
 • Datele de înregistrare vocală sunt păstrate timp de 1 an de la ultima comunicare individuală. În orice caz, fiecare client este informat corespunzător în timpul comunicării telefonice despre perioada de înregistrare și de păstrare a înregistrărilor (în conformitate cu obligațiile contractuale ale ICAP și cu instrucțiunile fiecărui client).

 1. 6.Interes Legitim - scopul intenționat - baza legală pentru prelucrarea datelor


Cycle în cadrul activită
ții generale de afaceri, în conformitate cu cadrul legislativ aplicabil și în îndeplinirea obiectivelor sale statutare, printre care colectarea, gestionarea și furnizarea de informații comerciale și economice (informații de afaceri), datorii restante și date cu caracter personal descris mai sus, a persoanelor fizice și juridice, a creat și menține o bază de date, care este actualizată zilnic cu informații economice și comerciale în ceea ce privește detaliile unităților economice. Cycle prelucrează și stochează datele menționate în documentul E.U.

 1. 7.Drepturile subiecților de date


Pute
ți exercita, după caz, drepturile care decurg din legislația elenă aplicabilă și din Regulamentul general privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679), care sunt următoarele: (a) dreptul de informare (articolul 13); b. dreptul de acces (articolul 15); c. dreptul la rectificare (articolul 16); d. dreptul de a șterge "dreptul de a fi uitat" ), f. dreptul la portabilitatea datelor (pentru a primi datele dvs. personale într-un format structurat și utilizat în mod obișnuit, articolul 20, după caz) și g. dreptul de a prezenta obiecții (articolul 21) care se aplică anumitor activități de prelucrare a datelor.

 • În cazul în care vă exercitați oricare dintre drepturile dvs., vom lua toate măsurile adecvate disponibile pentru satisfacerea solicitării dvs. în termen de treizeci (30) de zile de la primirea cererii relevante. Vă putem informa fie asupra acceptării cererii dvs., fie asupra oricărui motiv obiectiv care împiedică prelucrarea cererii dumneavoastră.
 • Fără a aduce atingere celor de mai sus, puteți oricând să văți prelucrării datelor dvs. personale prin retragerea consimțământului (articolul 7 paragraful 3 al GDPR 679/2016) prin trimiterea unei scrisori către responsabilul cu protecția datelor (DPO) din Cycle: Voluntari, Global City, nr. 10, Şoseaua București - Nord, O21, Etajul 4, sau prin e-mail la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Acest drept se aplică numai în cazul în care baza legală pentru prelucrarea datelor este consimțământul persoanei vizate.

 1. 8.Prelucrarea datelor de către Cycle


Cycle în majoritatea cazurilor, colectează, utilizează, procesează, stochează, gestionează datele furnizate de clien
ții corporativi ai companiei Cycle (companii b2b și instituții bancare) - care pot conține date personale (care se pot referi la persoane sau companii) - în cadrul furnizării Servicii. Aceste date, în majoritatea cazurilor, au fost colectate de clienții Cycle și sunt corelate cu datele clienților lor. Prin urmare, Cycle va funcționa în majoritatea cazurilor ca "procesor de date" al datelor personale, care sunt incluse în datele de afaceri menționate. Prin urmare, în aceste cazuri se vor aplica prevederi diferite ale GDPR 679/2016, cu care ne conformăm.


În plus, Cycle aplică pe toată durata procesului de prelucrare a datelor, măsurile de securitate tehnică, fizică
și administrativă adecvată pentru protecția și securitatea datelor personale împotriva pierderii, utilizării abuzive, deteriorării sau modificării, accesului neautorizat și divulgării, conform articolului 32 din GDPR 679/2016, pentru a asigura nivelul adecvat de securitate împotriva acestor riscuri. Acestea includ, printre altele, după caz: a) aplicarea protocoalelor de criptare b) capacitatea de a asigura confidențialitatea (articolul 90 GDPR 679/2016), integritatea, disponibilitatea și reziliența sistemelor și serviciilor de procesare în mod continuu , c) abilitatea de a restabili în timp util disponibilitatea și accesul la datele cu caracter personal în cazul unui incident fizic sau tehnic; d) un proces de testare, evaluare și evaluare periodică a eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității a procesării. Mai mult decât atât, Cycle va lua măsuri pentru a se asigura că orice persoană fizică care acționează sub autoritatea operatorului de date sau a prelucrătorului care are acces la datele cu caracter personal nu va prelucra aceste date decât cu instrucțiuni ale operatorului de date și limitează accesul informațiile dvs. personale către angajații autorizați.

Măsurile indicative de securitate aplicate de Cycle sunt următoarele:

 • Cycle îşi desfăşoră activitatea în baza standardelor internaționale ISO 9001:2008 și ISO 27001:2013
 • Cycle menține o echipă dedicată de securitate a informațiilor care planifică, implementeazăși asigură supravegherea programului nostru de securitate a informațțialul de suport al automatizării IT și a birourilor și capacitatea de prelucrare și utilizare a datelor, compania a investit în dezvoltarea și utilizarea acestor capabilitățști formand o divizie IT independenta, Cycle este capabilă să acopere toate nevoile IT.
 • Compania controlează securitatea și funcționalitatea serviciilor sale înainte de a fi introduse pe Internet, pentru orice vulnerabilitate în tehnologie.
 • Compania efectuează verificări continue de infrastructură pentru a detecta punctele slabe și potențialele intruziuni, vulnerabilitățile în sisteme etc.
 • riscurile de securitate cibernetică.

 1. 9.Depunerea plângerii – recurs
 • Pentru orice problemă privind prelucrarea datelor dvs. personale, ne puteți contacta prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Mai mult decât atât, veți avea întotdeauna dreptul de a contacta Autoritatea pentru Protecția Datelor, care poate accepta depunerea plângerilor relevante în scris, la protocolul său, în birourile sale din 28-30 G-ral Gheorghe Magheru. Sector 1, cod postal 010336, București, România sau prin e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., în conformitate cu instrucțiunile indicate pe site-ul să Dacă nu mai doriți să primiți buletine de știri de la CYCLE, trimiteți un e-mail la adresa http://www.cyclecollections.com/index.php/contacts/romania sau urmați instrucțiunile de dezabonare incluse în fiecare e-mail / comunicare relevantă.


Această politică poate fi reînnoită din când în când, datorită modificărilor aduse legisla
ției conexe sau modificării structurii Cycle. Prin urmare, încurajăm clienții să viziteze periodic acest site pentru a fi informați cu privire la informațiile recente despre practicile de confidențialitate. În orice caz, Clienții pot fi informați prin e-mail sau printr-o notificare pe site-ul nostru cu privire la orice modificare a acestei politici.

C7.jpg

About us

 • Cycle Credit (100% subsidiary of ICAP Outsourcing Solutions) has 25 years of service and is the largest company operating in Receivables Management in Greece. It is also considered as a key player in the Southeastern Europe with active presence in 3 countries.

  FOLLOW US

  linkedin

   

Διαχείριση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών

Πατήστε «Αποδοχή» για την ενεργοποίηση όλων των cookies ή «Περισσότερα» για να περισσότερες πληροφορίες.

Newsletter

* Clicking "Subscribe" you accept our Cookies, Terms & Conditions