B2C Services (BG)

Дейността на Сайкъл Кредит България е информация по телефона относно плащания по неизплатени дългове и подаването на предложения за тяхното уреждане на базата на инструкции от нейните клиенти и утвърдени методологии на компанията. Основната грижа на компанията е сигурността на личните данни и информация, изпращани от  и до нейните клиенти.

 

Сайкъл осигурява намаляване/изплащане  на дълга, предлагайки управленски и организационни услуги, които дават резултат в намаляване на разходите.

 

About us

  • ICAP, group of companies – with overall 1.100 employees – is the largest B2B Services provider, with leading presence in Southeastern Europe. ICAP offers a wide range of services and products, grouped into 4 major categories: Credit Risk Services, Marketing & Sales Solutions, Management Consulting και People & Employment Solutions. 

    Cycle Credit is a 100% subsidiary of ICAP, group of companies and the largest company operating in Receivables Management in Greece. It is also considered as a key player in the Southeastern Europe with active presence in 4 countries.

Newsletter

* Clicking "Subscribe" you accept our Cookies, Terms & Conditions