B2B Services (BG)

 • Сайкъл Кредит България ви предлага:

            Управление

            Информация

            Преговори

            Съобразност с управленски правила (спрямо вашата търговска и кредитна политика) за вземанията на вашите клиенти, които са платими или просрочени.

            С нашите услуги по Управление на вземания можете да постигнете :

            Ефективно Управление на вземанията

            Максимално изпълнение на вашият механизъм на събиране

  Нашата цел:

  Услугите препоръчани от Сайкъл Кредит България относно Управление на вземания целят да:

            Намаляване времето за събиране на дълг и, като резултат, ограничаване на заемите и плащане на лихва.

            Намаляване на загубите и правните разходи по лоши дългове.

            Подобряване работата с клиенти по въпросите на събиране с цел да се избегне конфликт и следващите от това неясни резултати.

            Подобряване на бизнес конкурентоспособността в следствие намаляване стойността на заемите и загубата от лош дълг.

            Създаване на правила за Управление на вземания спрямо категория клиент на базата на вашата търговски политика с възможност за измерване на изменения от правилата.

About us

 • ICAP, group of companies – with overall 1.100 employees – is the largest B2B Services provider, with leading presence in Southeastern Europe. ICAP offers a wide range of services and products, grouped into 4 major categories: Credit Risk Services, Marketing & Sales Solutions, Management Consulting και People & Employment Solutions. 

  Cycle Credit is a 100% subsidiary of ICAP, group of companies and the largest company operating in Receivables Management in Greece. It is also considered as a key player in the Southeastern Europe with active presence in 4 countries.

Newsletter

* Clicking "Subscribe" you accept our Cookies, Terms & Conditions