Услуги

Сайкъл Кредит се задължава да информира клиентите ви (физически лица и компании) за техните просрочени задължения към вашата компания и да преговаря за срок и начин за погасяване на тези дългове , в зависимост от вашите изисквания.
Тези услуги могат да се предоставят за всеки вид случай, и по всяко време в съответствие с правилата на вашата търговска и кредитна политика. Това е начинът по който, ние сме в състояние ефективно да управляваме вашите вземания и да получите най-доброто от нашият механизъм за събиране без да се нарушавате търговската си политика при поддържане и увеличаване на продажбите си.

Процедурата на Сайкъл Кредит за събиране на вземания е успешно работеща при голям брой клиенти, при които се изисква бързина и ефективност. Ние имаме необходимия опит в управлението на малки и големи просрочия в клиентски сметки на активни и прекратени договори. Процедурата се състои от три етапа: ранно събиране, късно събиране и пред съдебно събиране.

1) Ранно събиране – Първия и най-важен етап при събиране на дългове.

Нашият опит показва, че ефективността при събиране на просрочени вземания на възраст до 30 дни, ефективността ни е повече от 85%, а при увеличаване на възрастта на дълга, тя спада до 20% (за стари дългове в продължение до две години).
Много е важно да се реагира по-рано при прилагането на първите стъпки за събирането преди 90 дни закъснение. Ранно събиране се основава предимно на непрекъснати телефонни разговори с длъжниците. Влизайки в директен контакт с длъжниците, ние намираме оптималното решение в интерес на длъжниците и на клиентите ни. Паралелно с това процедурата по ранно събиране, включва проверка на данни, допълнителни проучвания, писане на уведомления за задълженията, SMS съобщения.

2) Късно събиране - Събиране на вземания от клиенти, чийто договори са прекратени.

Втората фаза на събиране на дългове изисква различен подход при всеки длъжник, в зависимост от етапа на събиране на вземането. Процедурата включва проверка на данни, актуализиране на контактната информация, SMS съобщения, писмено уведомление чрез различни видове писма. Във всеки един момент длъжниците са информирани за своите задължения и последствия. Също така, ако някои длъжници не са в състояние да изплатят целия дълг, ние предлагаме решения, извънсъдебни споразумения, предоговаряне на дълга на вноски или отписване на част от лихвата.
Психологическият ефект на контакт от трето лице създава положителен ефект за длъжника, тъй като длъжника осъзнава, че клиентът ни започва да предприема мерки с цел събиране на вземането, и че следващата стъпка е съдебен процес. Въпреки, че резултатът на този етап е по-нисък, отколкото на предишният, постоянството и по-високият натиск води до приемане на задължения от длъжника.

3) Предсъдебно събиране - Единични проекти за избрани длъжници, които са избрани за съдебният процес.

Предсъдебната процедура включва изпращането на последно предупреждение преди съдебния процес и е подписан от адвокат. Тази услуга е последен опит за събиране на вземания и е от значение за потвърждаване на данни, които могат да се използват в съдебния процес.

4) Skip tracing

Сайкъл Кредит разполага със собствен отдел, който има за цел намиране на необходимата контактна информация за длъжника, в случай че вашата компания е загубила връзка с него. Нашият квалифициран екип има специални методи за получаване на нова информация (вътрешни файлове, телефонни услуги, интернет и медии). Цялата новата получена информация има за цел да ни свърже с клиента и след това да ви предоставим всички намерени актуални данни.

About us

  • ICAP, group of companies – with overall 1.100 employees – is the largest B2B Services provider, with leading presence in Southeastern Europe. ICAP offers a wide range of services and products, grouped into 4 major categories: Credit Risk Services, Marketing & Sales Solutions, Management Consulting και People & Employment Solutions. 

    Cycle Credit is a 100% subsidiary of ICAP, group of companies and the largest company operating in Receivables Management in Greece. It is also considered as a key player in the Southeastern Europe with active presence in 4 countries.

Newsletter

* Clicking "Subscribe" you accept our Cookies, Terms & Conditions