Качество на услугите

Сайкъл Кредит се стреми да засили удовлетвореността на клиентите си, както и на служителите си, с безкомпромисно организиране и усъвършенстване на компанията вътрешно. За тази цел тя е разработила и внедрила QMS на базата на ISO 9001, отличена с TUV.

Интегрираното възприемане на качеството е особено явно в управлението на компанията, както и във всички процеси и е ключов показател за по-нататъшния растеж и налагането в тази така конкурентна среда.

Ръководството на компанията вярва силно в:
- Предоставянето на клиентите на високо-качествени услуги.
- Защита на личните данни и уважаване на личните правата на длъжника
- Постоянно подобряване на услугите, които предоставя.

About us

  • ICAP Group – with 1.000 employees – is the largest B2B Services Group, with leading presence in Southeastern Europe. Following its acquisition from the SEEF Fund of Global Finance, ICAP Group offers a wide range of services and products, grouped into 4 major categories: Credit Risk Services, Marketing & Sales Solutions, Management Consulting και People & Employment Solutions. 

    Cycle Credit is a 100% subsidiary of ICAP Group and the largest company operating in Receivables Management in Greece. It is also considered as a key player in the Southeastern Europe with active presence in 4 countries.

Newsletter